33924044 - 021
 
محصولات تماس با ما اخبار و رویدادها بروشور و مدارک گالری تصاویر
 
دسته بندی محصولات
 
تسمه پروانه های ماشینی ( دانگیل کره )تسمه های شیاریدلایل خرابی تسمه های شیاری
علائم دلايل احتمالي راه حل

ترک هاي عميق در فواصل منظم
 • پولي زيادي کوچک است
 • محيط بيش از اندازه گرم
 • وجود گرد و غبار يا مواد شيميايي در حين گردش
 • افزايش ضخامت پولي ، بررسي نحوه گردش
 • بهبود سيستم تهويه
 • استفاده از گارد محافظ

ترک هاي کوچک نامنظم
 • استفاده زياد از تسمه
 • تعويض با تسمه جديد

پاره گي تسمه
 • فشار بيش از اندازه يا ناگهاني
 • دخالت اجزاء خارجي در گردش تسمه
 • آسيب خوردگي جزء کششي
 • بررسي سيستم گردش
 • استفاده از گارد محافظ
 • پيروي از دستورالعمل نصب مجدد

براق يا ليز شدن ديوارهاي جانبي
 • آلودگي روغني
 • لغزندگي تسمه
 • تميز کردن آلوده گي محيط
 • اصلاح مجدد تسمه روي پولي

جدا شدن لايه رويي
 • آلودگي روغني
 • لغزندگي تسمه يا عدم کشش کافي
 • عدم نصب صحيح
 • ضخامت کم پولي
 • تميز کردن محيط
 • اصلاح کششي
 • بررسي و اصلاح نحوه قرار گيري تسمه
 • افزايش ضخامت پولي ، بررسي نحوه گردش

ساييدگي روي ديوارهاي جانبي
 • پولي آسيب ديده يا فرسوده
 • لغزندگي يا عدم کشش کافي تسمه
 • عدم نصب صحيح
 • اندازه نادرست تسمه
 • تعويض پولي
 • تنظيم مجدد کشش
 • بررسي و اصلاح نصب
 • تعويض با تسمه مناسب

ساييدگي روي تسمه
 • درگير شدن تسمه با گارد محافظ
 • عدم تطابق با پولي
 • تسمه زيادي کوچک است
 • تعويض ، تعمير يا طراحي گارد جديد
 • تطابق و اصلاح تسمه روي پولي
 • استفاده از تسمه با سايز مناسب با پولي

ساييدگي داخلي
 • پولي آسيب ديده
 • تطابق نادرست پولي
 • سفت بودن بيش از حد تسمه روي پولي
 • تعويض پولي
 • اصلاح و تطبيق مجدد تسمه روي پولي
 • استفاده زا تسمه با سايز بزرگتر و مناسب

پاره گي نخ لبه ها
 • ضخامت کم پولي
 • نخ آسيب ديده
 • عدم نصب صحيح
 • کشش بيش از اندازه
 • افزايش ضخامت پولي ، بررسي نحوه گردش
 • تعويض تسمه با استفاده از روش گفته شده
 • بررسي نصب روي پولي
 • تنظيم و اصلاح کشش

سخت شدن يا سوختن ديواره هاي جانبي
 • لغزندگي تسمه
 • گرماي بيش از اندازه محيط
 • وارد شدن فشار بيش از اندازه
 • تنظيم مجدد کشش
 • ارتقاء سيستم تهويه گردش
 • طراحي مجدد فشار بارگذاري شده

خم شدن يا انحناي تسمه اگر زود رخ دهد
 • عدم نصب صحيح
 • تداخل موارد خارجي
 • گردش ناکافي روي تسمه
 • نخ آسيب ديده
 • عدم مطابقت مجموعه تسمه ها
 • بررسي و اصلاح قرار گرفتن تسمه روي پولي
 • تميز کردن پولي
 • بررسي و اصلاح کشش
 • تعويض تسمه
 • تعويض و تطابق مجموعه تسمه ها

خم شدن يا انحناي تسمه اگر دير رخ دهد
 • پولي آسيب ديده يا فرسوده
 • کشش ناکافي
 • طراحي سيستم گردش ضعيف
 • تعويض پولي
 • بررسي و اصلاح کشش
 • طراحي مجدد سيستم بارگذاري فشار در حين گردش

سر و صداي بيش از اندازه جيغ کشيدن تسمه
 • لغزندگي تسمه
 • آلودگي محيط گردش
 • تنظيم مجدد کشش
 • تميز کردن تسمه و پولي
سر و صداي بيش از اندازه صداي ضربه
 • کشش ناکافي
 • عدم نصب صحيح
 • عدم تطابق مجموعه تسمه ها
 • بررسي و اصلاح کشش
 • بررسي و اصلاح نصب روي پولي
 • تعويض و تطابق مجموعه تسمه ها
سر و صداي بيش از اندازه صداي سايش
 • تداخل گارد محافظ
سر و صداي بيش از اندازه صداي کوبيدن
 • ياتاقان آسيب ديده
 • تعويض يا روغن کاري ياتاقان
صداهاي بلند و غير طبيعي
 • پولي فرسوده يا آسيب ديده
 • تسمه ناصحيح
 • قطر کم پولي
 • تعويض پولي ها
 • تعويض با تسمه مناسب
 • افزايش قطر پولي
لرزش بيش از اندازه
 • کشش ناکافي
 • فاصله مرکزي بلند
 • عدم تطابق مجموعه تسمه ها
 • عدم نصب صحيح
 • تنظيم مجدد کشش
 • کاهش فاصله مرکزي
 • تعويض با مجموعه مناسب تسمه ها
 • بررسي اصلاح نصب
 
درباره ما
درباره ما
تاریخچه
نمایندگی ها
فروشگاه ها
خدمات مشتریان
اخبار و رویدادها
بروشور و مدارک
گالری تصاویر
لینک های مرتبط
ارتباط با ما
تماس با ما
تماس با مدیریت
33924044 - 021
آمار بازدید سایت
©کلیه حقوق این وب سایت متعلق یه شرکت تسمه پروانه سیستم راد می باشد
 
بالا جستجو پیشرفته